Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phone:  0902 750 788
   0902 854 888
Email: lephattaimh@gmail.com
  zalo-icon-marketing 0902 854 888
Thống Kê
  • Lượt Truy Cập: 272,563
  • Online: 54
Banner

Logo Bannerlogo-bi

Bộ Đèn Cao Áp
2,300,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 150w ,

•IP65

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

2,400,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 150w ,

•IP65

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

2,700,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 250w ,

•IP65

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

2,800,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 250w ,

•IP65

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

3,400,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 400w ,

•IP65

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

2,900,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 400w ,

•IP65

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

240,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 150w ,

•IP54

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,

310,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 500w ,

•IP54

• Được thiết kế đặc biệt cho: Bảng hiệu, nhà xưởng,