Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phone:  0902 750 788
   0902 854 888
Email: lephattaimh@gmail.com
  zalo-icon-marketing 0902 854 888
Thống Kê
  • Lượt Truy Cập: 272,554
  • Online: 47
Banner

Logo Bannerlogo-bi

Bóng Compact (CFL)
50,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 18W - 100W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

36,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 8W - 40W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

55,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 23W - 110W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

45,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 11W - 50W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

48,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 14W - 70W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

35,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 8W - 25W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.