Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phone:  0902 750 788
   0902 854 888
Email: lephattaimh@gmail.com
  zalo-icon-marketing 0902 854 888
Thống Kê
  • Lượt Truy Cập: 272,547
  • Online: 40
Banner

Logo Bannerlogo-bi

Led Bulb
168,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 5W - 40W ,

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

168,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 5W - 40W ,

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

199,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 7.5W - 60W ,

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

199,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 7W - 60W ,

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

222,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 9W - 70W ,

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

222,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 9.5W - 70W ,

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

291,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 12.5W - 85W ,

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.

291,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 12.5W - 85W ,

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.