Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phone:  0902 750 788
   0902 854 888
Email: lephattaimh@gmail.com
  zalo-icon-marketing 0902 854 888
Thống Kê
  • Lượt Truy Cập: 272,524
  • Online: 17
Banner

Logo Bannerlogo-bi

104,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Kích thước lổ khoét: Ø90 

•Loại bóng thích hợp: 5W -> 11W, Ledbulb 5W -> 11W

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

• Chất liệu: kim loại, màu trắng

116,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Kích thước lổ khoét: Ø100 

•Loại bóng thích hợp: 5W ->14W, Ledbulb 5W -> 11W

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

• Chất liệu: kim loại, màu trắng

143,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Kích thước lổ khoét: Ø130

•Loại bóng thích hợp: 5W -> 18W, Ledbulb 5W -> 14W

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

• Chất liệu: kim loại, màu trắng

728,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 6W

• Ánh Sáng: Vàng (2700k)

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

938,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 8W

• Ánh Sáng: Vàng (2700k)

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

1,198,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 10W

• Ánh Sáng: Vàng (2700k)

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

712,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 6W

• Ánh Sáng: Trắng (6500k)

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ

938,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 8W

• Ánh Sáng: Trắng (6500k)

• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ