Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phone:  0902 750 788
   0902 854 888
Email: lephattaimh@gmail.com
  zalo-icon-marketing 0902 854 888
Thống Kê
  • Lượt Truy Cập: 272,516
  • Online: 9
Banner

Logo Bannerlogo-bi

398,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 10W

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn, nhà xưởng.

 

350,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 4W - 25W, E14

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, khách sạn

146,500 VND
Thông số:

•Nguồn điện: 100V

•Công suất: 100W

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, nhà xưởng

311,600 VND
Thông số:

•Nguồn điện: 128 V

•Công suất: 400W

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, khách sạn, nhà xưởng.

286,100 VND
Thông số:

•Nguồn điện: 128 V

•Công suất: 250W

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, khách sạn, nhà xưởng.

286,100 VND
Thông số:

•Nguồn điện: 220 V

•Công suất: 400W

•Ánh sáng: Trắng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, khách sạn, nhà xưởng.

154,300 VND
Thông số:

•Nguồn điện: 100 V

•Công suất: 250W

•Ánh sáng: Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, khách sạn, nhà xưởng.

36,000 VND
Thông số:

•Nguồn điện lưới: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

•Công suất: 8W - 40W

•Ánh sáng: Trắng/Vàng

• Được thiết kế đặc biệt cho: Biệt thự, văn phòng, khách sạn.